Линда Пастън

поезия

Литературен клуб | публикуване | страницата на авторката

 

 

Където и да отидем

 

Линда Пастън

 

Превод от английски: Христина Керанова

 

 

Където и да отидем
сякаш стигаме за все
същите няколко часа.

 

Самолетът се вдига над облаците
в небе без ориентири
и се спуска надолу през облаците

 

до място, за което искаме да вярваме
че е различно. Но тук виждаме
пак същите зелени пътни знаци

 

познатите номерирани
шосета, коли циркулират
напред-назад до къщи

 

с комини и прозорци
индентични с онези, които мислим
че сме загърбили.

 

От радиото гърми позната
радио музика. Скоро ще потропаме
на вратa, някой ще ни посpещне,

 

и ще ни дръпне в стая
която никога не сме виждали
но знаем наизуст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 14. юли 2021 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]