Жак Превер

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

 

Сутринна закуска

 

Жак Превер

 

Превод от френски: Веселин Ханчев

 

 

Той сипа кафе
в своята чаша.
После сипа в кафето си мляко,
после – захар
в своето мляко с кафе.
С малка лъжичка
разбърка
и бавно изпи
своето мляко с кафе.
Остави си чашата,
без да погледне към мен,
запали цигара,
направи от пушека
кръгчета,
след това пепелта
в пепелника изтърси,
без да продума,
без да погледне към мен.
Стана,
сложи си шапката,
мушамата облече,
защото валеше,
и излезе
в дъжда,
без да продума,
без да погледне към мен.
Аз хванах главата си
и мълком заплаках.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 25. юни 2019 г.
Публикация в кн. „Как да нарисуваш птица“, Жак Превер, Изд. „Колибри“, С., 2017 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]