Франсиско де Кеведо

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

 

САТИРИЧНА ЛЕТРИЛЯ1

 

Франсиско де Кеведо

 

От испански: Рада Панчовска

 

 

Със всесилна е десница
дон Парица.

 

 

 

     Мамо, златото ме изкушава;
то е мой любим и мой възлюбен,
тъй че, прекомерно влюбен,
постоянно в треска прежълтявам;
щом, дублон2 или на дребни, прави
всичко, стига само да поискам,
със всесилна е десница
дон Парица.

 

     В родните си Индии отрасъл
е и в обществото се е ширил,
тук, в Испания, смъртта си дири,
в Генуа погребан е, в запаси.
И понеже който го разнася
е прекрасен, даже да е низък,
със всесилна е десница
дон Парица.

 

     Кавалер е, бляскав като накит,
тенът само малко му не струва,
на голяма почит се любува,
кръстен или непокръстен, всякак.
Почит щом дарява или пак я
взема и навирен нос провисва,
със всесилна е десница
дон Парица.

 

     На родители е благородни
той, на знатен род, наследник,
че във вените на Ориента
кралска кръв тече свободно;
и щом той е, който прави сходни
редом скотовъда и маркиза,
със всесилна е десница
дон Парица.

 

     А нима не удивява всички,
взряни в славата му вездесъща,
че е също тъй от неговата къща
доня Бланка3, дребната паричка.
Но, за ниския щом стол довлича
и страхливия в боец възниса,
със всесилна е десница
дон Парица.

 

     Неговите гербове са лични
винаги, той толкова е знатен,
че без изражението му познато
няма, с двете им лица, налични;
щом мъже, на дъбове прилични,
алчно изворът му свежда ниско,
със всесилна е десница
дон Парица.

 

     Тъй като при сделките решава
и предлага най-добри съвети,
старите мадридци в домовете
свои от крадци го охраняват.
И понеже скришното узнава,
съдията най-суров замисля,
със всесилна е десница
дон Парица.

 

     Величавостта му е такава,
(въпреки че сит е на двубои),
че, разполовен като разбойник4
от авторитет не се лишава.
Но, щом като качества придава
и на знатен, както на отписан,
със всесилна е десница
дон Парица.

 

     Дами не видях неотзивчиви
към влеченията и вкуса му;
на дублона само при лика му
грейват им лицата сговорчиво;
тъй като ги прави уродливи,
като от кесия се изнизва,
със всесилна е десница
дон Парица.

 

     В който да е край мощ по-велика
(прозорлив е, гледай ти, за чудо)
дава щитът мирен на ескудо,5
вместо щитът боен на войника;
и щом в гроба бедния натиква,
чужденецът местен пък излиза,
със всесилна е десница
дон Парица.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Бележки на преводача:

   

  1 Летриля - поетична композиция, разделена на строфи,
  в края на всяка от които се повтаря един и същ припев. [горе]
  2 Дублон - старинна златна испанска монета. [горе]
  3 Бланка - старинна испанска монета от сребро и мед с ниска стойност. [горе]
  4 Изразът hacer cuartos (букв. „правя на четвъртинки“) означава наказание,
  прилагано към разбойници по пътищата, които след обесване са разкъсвани
  на четири. От друга страна, има дребна медна монета, наричана „куарто“. [горе]
  5 Ескудо - старинна испанска монета, златна или сребърна. Сред значенията
  на escudo са също „щит“ и „герб“, които авторът често вплита в игра на думи. [горе]

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи     

   

Електронна публикация на 10. октомври 2003 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]