Георгиос Сеферис

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

 

ФОЙЕРВЕРК

 

Георгиос Сеферис

 

Превод от новогръцки: Стефан Гечев

 

 

Тази синя светлина
по нашите пръсти
не е нито морето
нито света
под нашите клепачи
хиляди антени
омаяни претърсват
небето

 

ти карамфил червен
едничък в саксията
стоя докато пишех
пред мен като любов

 

имало една кошута
жълта като сяра
и имало стар замък
целия от злато

 

брояха си годините
пет съвсем черни гарвана
скараха се и се пръснаха
подобно Пентаграма1

 

косите на красивата
станаха бели кринове
за тялото на красивата
написах книги

 

не мога да живея
все само със пауни
ни да пътувам ден и нощ
в очите на химерата2

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

1 Пентаграма - символ на микрокосмоса: пет букви във
форма на петоъгълна звезда (бел. прев.)
2 Химера - митологично чудовище с глава на лъв,
тяло на коза и змийска опашка.
От устата му излизали пламъци.
Убил го коринтският герой Белерофонт. (бел. прев.)

 

 

Електронна публикация на 02. февруари 2005 г.
Публикация в сб. „Избрани стихотворения“, Георгиос Сеферис, Изд. „Христо Ботев“, С., 1998 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]