Чарлз Симик

поезия

Литературен клуб | азбучен каталог | страницата на автора

 

 

Камък

 

Чарлз Симик

 

Превод от английски: Христина Керанова

 

 

Да проникна в камък
това искам.
Нека друг да стане гълъб
или c тигърски зъби да скърца от яд.
Като камък, ще съм щастлив.

 

Погледнат отвън, той е загадка:
отговорът й никой не знае.
Но отвътре, сигурно е тих и хладен,
даже крава да го стъпче с цялата си тежест,
даже дете в река да го хвърли;
Камъкът потъва, бавен и невъзмутим,
на речното дъно
и риби се втурват, по него почукват
и се ослушват.

 

Искри съм виждал да хвърчат,
когато два камъка се трият,
така че не е ясно дали вътре е тъмно;
Може би и там свети луната
сякаш иззад хълм наднича
и тънък лъч огрява
странни писания и звездни карти
по стените вътре.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 11. октомври 2021 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]