Чарлз Симик

поезия

Литературен клуб | азбучен каталог | страницата на автора

 

 

Книжка с картинки

 

Чарлз Симик

 

Превод от английски: Христина Керанова

 

 

Татко изучаваше теология по пощата
и беше време за изпит.
Майка плетеше. Аз си седях тихичко с книжка
с картинки. Нощта се спусна.
Ръцете ми изстинаха да докосват лицата
на мъртви крале и кралици.

 

Един черен шлифер
в спалнята горе
се полюляваше от тавана,
но как се бе озовал там?
Дългите шишове на мама оформяха бързи кръстчета.
Те бяха черни
като вътре в главата ми тогава.

 

Страниците, които разгръщах, звучаха като крила.
„Душата е птица“, той каза веднъж.
В моята книжка с картинки
битка бушуваше: копия и мечове
се струпаха в нещо като студена гора,
а сърцето ми прободено, кървеше в клоните й.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 11. октомври 2021 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]