Марк Странд (11.04.1934 - 29.11.2014)

поезия

Литературен клуб | публикуване | страницата на автора

 

 

***

 

Марк Странд

 

Превод от английски: Катя Митова

 

 

 

Болните ангели не са новост. Виждал съм ги
да лазят като безкрили пчели,
да си дъвчат безгласно езиците там,

 

при автогарата, да се мотаят,
да си показват краката, да си крият крилата,
докато избутат краткия си престой сред нас

 

без усмивка. Заспали в сенките си ангели отплуват
към прегръдките на странници, които обитават
светлината им - а тя е очната линия на Едем, -

 

и предлагат нещо повече от невидима любов и
неосезаеми утешения, предлагат вкуса,
чистото еротично тържество на смъртта без ехо,

 

усещането за целувки, духнати от рая,
които се стапят с приземяването си.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 08. ноември 2014 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]