Марк Странд (11.04.1934 - 29.11.2014)

поезия

Литературен клуб | публикуване | страницата на автора

 

 

Запазване целостта на нещата

 

Марк Странд

 

Превод от английски: Катя Митова

 

 

 

В полето
аз съм липса
на поле.
Така е
винаги.
Където и да съм, аз съм
нещо отсъстващо.

 

Всяка моя крачка
разделя въздуха на две
и винаги
въздухът изпълва
празното пространство,
оставено от мойто тяло.

 

Всеки си има причина
за движение.
Аз се движа,
за да пазя нещата цели.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 01. декември 2014 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]