Травис Джепесен

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

 

Мъгляви Привидения

 

Травис Джепесен

 

Превод от английски: Росица Пиронска

 

 

Късове материя превърнати в дупки.
Оставете късовете на прага на спасението.
Хиляди начини да се върнеш сега.
Изглежда така сякаш някога онова завинаги е познало моя сандвич.
Вече не. Толкова много
страст в тези файлове, отровата на нашите архиви,
нашата лека история.
Толкова много различни сфери на бездействие конкуриращи се в комбинацията
на двата празни коефициента.
Закъсняло изстрелване. Почистваш
Все още не сме спали заедно.
Топлата ми човешка меланхолия ме депресира.
Перчене до забрава; битка между тропи марионетки
Когато задникът се извисява…
Спасителни проблясъци на присъдени гени. Познай как
Благотворителните ледени райски хапки могат да бъдат изгълтани докато възхваляваш кита
Черни петна дълбоко в материята

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. декември 2005 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]