Травис Джепесен

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

 

Среднощни Разногласия

 

Травис Джепесен

 

Превод от английски: Росица Пиронска

 

 

Откривам те истинска
да плуваш в зърнената ми
закуска. Той отстреля
минаваща монахиня;

 

тя започна отново
да пуши. Да интерпретира
погрешно паузите
плувайки между

 

всяка строфа. “Това не
е поезия”, каза той.
По скоро е раз-
говоро на пейката

 

в парка, прекъсване
на нечие друго
случване. Долу в
кухината където

 

пространствата обитават
смесвайки се с времената
които преполагаха
че са предсказали.

 

 

 

 

Електронна публикация на 24. ноември 2007 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]