Травис Джепесен

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

 

Змийското пълзене на Стоножката

 

Травис Джепесен

 

Превод от английски: Росица Пиронска

 

 

Изолираш детето
прекарващо ангина.
Намусената топлина
на кафеникавото му аке.

 

Парлив африканец върху
таванската стена. Не мога
да облекча пламналия
отново огън.

 

Крещи като птица
тъмния неандерталец

 

звезда, сутрин, сякаш е…

 

 

 

 

Електронна публикация на 24. ноември 2007 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]