Травис Джепесен

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

 

РОБОТ В ТАКСИТО

 

Травис Джепесен

 

Превод от английски: Росица Пиронска

 

 

днешно петно от бъркани яйца
       се гърчи до борчето
се едно е мъх, о
       денят на някой друг

 

надървения кур на някой мишелин
       стърчи мумифициран
в студен бульон от очен сок
       падащите листа не са ирландски

 

кой местен език задвижва колелото
       (натискам пържещата се машина)
подгонен от времето в което всяка омазана памет
       крещи по-силно от мечтата

 

прилив на солена вода от оплесканото море
       перпендикулярно на изпортения хоризонт
когато химическата мембрана на всяка йота
       елиминира тези скандални тенденции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. декември 2005 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]