Лопе де Вега

драматургия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

ОТСЪСТВАЩИЯТ СИ Е ВКЪЩИ

 

Комедия

 

Лопе де Вега

 

Превод от испански: Рада Панчовска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 28. август 2005 г.
Публикация в кн. „Отсъстващият си е вкъщи“, Лопе де Вега, „Свободно поетическо общество“, С.

©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]