Христо Стоев

философска критика

Литературен клуб | философия | азбучен каталог

 

 

      Христо Стоев е роден през 1973 г. в гр. Бургас. Завършва специалност философия в СУ „Св. Климент Охридски“, а през 2003 г. защитава докторска степен с дисертация върху Кант. Специализира в университета в Хайделберг, Германия. Работи като хоноруван асистент в СУ „Св. Климент Охридски" и като редовен в Хуманитарния департамент към МГУ - „Св. Иван Рилски“. Интересите му са в областта на трансцеденталната философия и философията на немския идеализъм. Автор на книгите „Кант и проблемът за вътрешното сетиво“ (ИК „Изток-Запад“, 2005) и „Понятията в Критика на чистия разум. Систематичен преглед" (ИК „Изток-Запад“, 2010).

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]