Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Това едно / Можеш ли го“

 

2.

 

 

 

Но защо да съм едно – не отделно дух и не отделно тяло?
Защо да съм едно, какво помага това, ще стане ли един
светът около мене, ще престанат ли да са отделно
световете на живота и смъртта?
Ще стане ли светът цяло, което
не мога да схвана, защото
няма да е смърт, но няма и да е живот?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 12. февруари 2021 г.
Публикация в кн. „Това едно / Можеш ли го“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2013 г., редактори: Силвия Чолева, Христианна Василева.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]