Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Това едно / Можеш ли го“

 

3.

 

 

 

Аз съм едно, не две. Аз ходя, не само тялото ми,
аз мисля, не само онова, с което мисля. Аз съм всичкото това цяло.
Дори когато само казвам – аз ходя, аз мисля –
всичко се събира в Аз-а, от Аз-а всичко тръгва, като привързани
в една халка балони с различни цветове.
Аз-ът е един, единен, цялостен, неразчленен
и в действията чак се появяват различните аспекти
на материалното и на духовното. Но дори тогава,
на стъпка след непроявения и неподвижен Аз,
когато казвам „мисля“ или „ходя“ – не значи ли отново,
че цялото ми същество го прави,
не само духовната му част, не само материалната. Тогава –
къде се появява различаването, в кой момент?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 12. февруари 2021 г.
Публикация в кн. „Това едно / Можеш ли го“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2013 г., редактори: Силвия Чолева, Христианна Василева.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]