Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Това едно / Можеш ли го“

 

32.

 

 

 

Долният свят е светът, където се живее
с тяло, а горният е светът, обитаван
от разума и от духа. Тялото няма място
в горния свят, а разумът и духът са
нежелани пришълци в света на тялото.
Човекът е средният свят, където
се събират невъзможностите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 12. февруари 2021 г.
Публикация в кн. „Това едно / Можеш ли го“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2013 г., редактори: Силвия Чолева, Христианна Василева.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]