Георги Рупчев

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

ТРЕСАВИЩЕ

 

 

Красиво бе това тресавище, когато
отби от пътя със пейзажите банални.
Следобедът бледнееше в пустеещото лято
и сякаш никой никога оттук не бе минавал.

 

Красиво беше и когато те повлече
надолу и разбра, че е завинаги,
че пътя ти назад завинаги пресечен е,
но беше толкова красиво...

 

Красиво е сега, когато имаш още малко
да вдишваш тежката му влага и да го погледаш.
В изчезналите твои стъпки друг на пътя спрял е
и - без да знае - може би ще те последва.

 

А то ще е красиво и когато си потънал -
ти няма да предупреждаваш за опасност.
Ти просто ще лежиш по гръб на дъното,
проникнал в третото убежище на красотата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронно издание и виртуална библиотека]