Фернандо Песоа

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

 

ХI

 

Фернандо Песоа

 

Превод от португалски: Румен Стоянов

 

 

Оная госпожа има пиано,
То е приятно, ала не е като ромон на река
Или пък шепот на дървета...

 

За какво ми е притрябвало пиано?
Най-добре да имам слух
И да обичам естеството.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 14. октомври 2009 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]