Фернандо Песоа

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

 

***

 

Фернандо Песоа

 

Превод от португалски: Румен Стоянов

 

 

Снегът тури смълчана покривка връз всичко.
Усеща се единствено ставащото у дома.
Завивам се в одеало и дори не мисля да мисля.
Изпитвам животинска услада и смътно мисля
И заспивам с не по-малко полза, отколкото всички действия на света.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 14. октомври 2009 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]