Фернандо Песоа

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

 

ХL

 

Фернандо Песоа

 

Превод от португалски: Румен Стоянов

 

 

Пред мен минава пеперуда
И за първи път в Всемира аз забелязвам,
Че пеперудите нямат багра, нито пък движение,
Както и цветята нямат багра или ухание.
Баграта си има багра по криле на пеперуда,
В движението на пеперуда движи се движението.
Уханието си има ухание в уханието на цветята.
Пеперудата е само пеперуда.
Цветето е само цвете.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 14. октомври 2009 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]