Божана Филипова

литературна критика

Литературен клуб | публикуване | литературна критика

 

 

 

         Божана Филипова е магистър по „Литературознание“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В момента е инспектор на Катедрата по теория на литературата и хоноруван асистент.

 

 

 

 

 

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]