Дарин Тенев

литературна критика

Литературен клуб | азбучен каталог | публикуване

 

         Дарин Тенев е роден през 1978 г. в гр. София. Завършил е специалностите Българска филология и Японистика и магистратура Литературознание в СУ „Св. Климент Охридски“. Основните му интереси са свързани с литературознанието, философията, литературата на модернизма, психоанализата, критическата теория. Публикува текстове в рубриката за чуждестранна хуманитаристика на в. „Култура“. В момента е доцент в катедра Теория на литературата в СУ „Св. Климент Охридски“.

 

 

 

 

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]