Лиляна Табакова

литературна критика

Реферирано електронно издание „Литературен клуб“ - над 20 години! | публикуване

 

         Лиляна Табакова е старши асистент в Катедрата по испанистика и португалистика в СУ "Св. Климент Охридски", където преподава испаноамериканска литература. Била е университетски преподавател в Мексико. Има публикувани преводи и статии върху различни аспекти на латиноамериканските литератури. Участвала е в многобройни научни конференции.

 

 

 

 

©1998-2019 г. Реферирано електронно издание „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]