Цочо Бояджиев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

Мадригал

 

Цочо Бояджиев

 

 

Не се страхувайте. Ще спазвам правилата.
Ще ходя винаги добре избръснат.
Ще разговарям ведро и спокойно,
като че нищо всъщност не е станало.
Възможно е да се сприятеля със него.
Или най-малкото да го поздравявам,
ако се срещнем в същия тролейбус.
Разбира се, че няма да посегна
(защото тук - уви! - не е Верона)
към чашата с отрова и кинжала.
И даже нещо да взриви сърцето ми,
до вас ще стигне само кратък пукот.

 

Ноблес оближ!
(Но и защото ви обичам повече
от жаждата си да ви притежавам.)

 

Та ще изчакам края на играта
(навярно във съседната бирария)
като пожертвана в дебюта пешка
за нечия - не моята! - победа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 22. декември 2003 г.
Публикация в кн. „Пастир на думи“, Цочо Бояджиев, 2000 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]