Радослав Чичев

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

 

***

 

Радослав Чичев

 

   

  Морето е завързано куче,
  пяна от устата му излиза,
  отразява се в небесното корито,
  за да блеснат зъбите му остри,
  насочени към ново дъно.
  Бездни без начало и безкрай.

   

  Надига се,
                 ръмжи
                                и стихва.

   

  Морето няма си стопанин.
  Уморено до брега притихва,
  с език пясъка облизва,
  стопля мократа си козина.

   

  Шалове покриват загорелите тела,
  под чадърите изстиват въглени,
  небесното корито ги залива,
  с метафори от смях и синьо.
  Толкова са леки, че не знаят
  на плажа как успяват да лежат.

   

  Поклащат се,
                      залитат
                                     и припадат.

   

  Сенките, излезли от скалите,
  пълзят към хората замаяни на плажа,
  гладни са за мрак и плътност,
  до залез слънце всичко ще погълнат.

   

  Брегът разделя света на две:

   

  в едната половина - солта отмерва часовете.
  В другата половина - часовете отмерват солта.

   

  Лекота и ужас.
  Лекота и ужас.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ---

   

   

  * С това стихотворение Радослав Чичев спечели
  Фестивала „София: Поетики“ - 2012 г.

   

 

 

Електронна публикация на 05. септември 2012 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]