Радослав Чичев

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | начална страница на книгата | страницата на автора

 

Хирургия

 

Радослав Чичев

 

   

  Искам да бръкна в луминесцентните лампи,
  да извадя светулките,
  да ги обкича около светлината,
  за да й е гальовно,
  а не очите й да парят от фалшива тъмнина.

   

  Искам да бръкна в разтворените книги,
  шепите ми да преливат от букви-мухи,
  да ги захвърля срещу течението,
  да се разпилеят
  в диадеми от текстове, ухажващи листата на фрезия.

   

  Искам да бръкна в корема на радиото
  да измъкна чучулигите,
  да ги закърпя в арии от храмове,
  хълмове, полета,
  за да се изпълнят дънерите със звук.

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 22. февруари 2012 г.
Публикация в кн. „От прашинката на деня“, Радослав Чичев, ред. Иван Ланджев, Изд. „Арс“, Благоевград, 2011 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]