Радослав Чичев

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | начална страница на книгата | страницата на автора

 

***

 

Радослав Чичев

 

   

  Бавна цигара
  Като капките които наблюдавам
  Бавни
  Движение подобно на движение
  Вдишване подобно на издишване
  Толкова е просто

   

  Разпери пръстите си

   

  Можеш ли да пренебрегнеш събужданията?

   

  Нощите ги няма

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 22. февруари 2012 г.
Публикация в кн. „От прашинката на деня“, Радослав Чичев, ред. Иван Ланджев, Изд. „Арс“, Благоевград, 2011 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]