Радослав Чичев

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | начална страница на книгата | страницата на автора

 

***

 

Радослав Чичев

 

   

  Когато се събудя
  поставете слънцето на любимото ми място
  извадете ме от водата под която съм
  да изсъхнат петната ми - старчески
  изкъпете ме с млякото на Египет
  да се запълнят хрилете ми - рибешки
  изчистете средиземноморското ми тяло
  и когато бъда готов
  ме посадете

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 22. февруари 2012 г.
Публикация в кн. „От прашинката на деня“, Радослав Чичев, ред. Иван Ланджев, Изд. „Арс“, Благоевград, 2011 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]