Радослав Чичев

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | начална страница на книгата | страницата на автора

 

***

 

Радослав Чичев

 

   

  Знаеш ли, всъщност слънцето не изгрява,
  то си стои на едно място.
  Земята му се увърта около шията,
  мърка и накланя муцунката си да пие.

   

  Знаеш ли, всъщност слънцето не залязва,
  то си стои на едно място.
  Земята замаяно затваря клепачи,
  и се катурва през глава.

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 22. февруари 2012 г.
Публикация в кн. „От прашинката на деня“, Радослав Чичев, ред. Иван Ланджев, Изд. „Арс“, Благоевград, 2011 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]