Радослав Чичев

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | начална страница на книгата | страницата на автора

 

***

 

Радослав Чичев

 

   

  Добър ден – денят е добър.
  То потупваше издутия си корем,
  и се отправяше на Изток.

    

   - Колко е издут един корем?
       - Колкото издухан мехур от веро.
   - Корема може ли да се спука?
       - Не, на него има колан.

   

  В препълнената му чиния един следобед чакаше,
  ленив и унил, до дрямката броеше бавно,
  то пресмяташе всичко и го хвърляше на Изток.

    

   - Кога следобеда спира да чака?
       - Когато се изпари във вечерта.
   - Дрямаката може ли да е пъргава?
       - Единствено при пъстървите може.

   

  То не знаеше нищо за добрия ден в тази част на деня.
  За него беше важно на корема да му е удобно,
  от плавното издуване панталоните трептяха.

   

  Един просяк, който наблюдава стиха от страни:
  няма ли някой да пусне стотинка, две,
  златото на слънцето сега ще ме застигне.

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 22. февруари 2012 г.
Публикация в кн. „От прашинката на деня“, Радослав Чичев, ред. Иван Ланджев, Изд. „Арс“, Благоевград, 2011 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]