Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Паркът“

 

II

 

Илко Димитров

 

 

Послание на времето -
около ствола на стар дъб танцуват еднодневки.

 

Следа от вятър върху огледало.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 28. септември 2007 г.
Публикация в кн. „Паркът“, Илко Димитров, Изд. „Лодос“, С., 1999 г.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]