Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Трите кошници“

 

Десет

 

Илко Димитров

 

 

Светлината на дворната лампа е направила шатра
и от света остава онова, което
случайно е попаднало под нея -
стволът на дървото, каменните плочи и тялото ми.
Нощното небе изчезва внезапно от погледа ми
със запалване на светлината и остава в мен
като предчувствие, докато Аз-ът-светлина изгасне
и то се появи отново със звездите и планетите
между които някъде са
каменните плочи, тялото и стволът.

 

Малката шатра, която скрива небето.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 29. септември 2007 г.
Публикация в кн. „Трите кошници“, Илко Димитров, Изд. „Лодос“, С., 2000 г.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]