Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

ТРИТЕ КОШНИЦИ

 

Илко Димитров

 

 

 

Летните съдържания на светлината

 

На Емилена

 

Вси светии

 

На Иван Теофилов

 

Трите кошници

 

На Румен Евтимов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация в кн. „Трите кошници“, Илко Димитров,
Изд. „Лодос“, С., 2000 г., редактор: Румен Евтимов.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]