Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Трите кошници“

 

Дванайсет

 

Илко Димитров

 

 

Понякога
човекът излиза от сънливостта си
и вижда ясно как
през наглед зададения хаос от вещи и събития
извива жила, около която
те застават на местата си -
сякаш наново се съединяват
отрязаните гроздове
със зелените или кафяви дръжки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 29. септември 2007 г.
Публикация в кн. „Трите кошници“, Илко Димитров, Изд. „Лодос“, С., 2000 г.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]