Георги Рупчев

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

БОЛНИЧНА ГРАДИНА

 

 

Мъглата грохна като мост между небето и земята,
а ти стоя на перилата -
                       навярно тъй стоят на пост.

 

Животът мина там и спря, когато облаците спряха тихо
и сините дървета се стопиха
                       и алената им кора.

 

И падането те зашемети, отслабна болката тогава
и ти се стори, че оставаш
                       единствено устойчив ти.

 

А беше болен... И вървя в горчивите алеи на страха си
и пулсът как отеква късо
                       сред тях долавяше едва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронно издание и виртуална библиотека]