Давид Майор

поезия

Литературен клуб | преводна художесствена литература | страницата на автора

 

 

ФИГУРИ ОТ АТЕЛИЕ

 

Давид Майор

 

Превод от испански: Рада Панчовска

 

 

Да пишеш с компас, да не познаваш пътя, който преброждаш, да избираш принадлежността към служенето пред снизхождението на гения, да познаваш непоправимото и изоставянето, да поддържаш странното равновесие между самота и социализиране, да имаш един безмилостен читател в себе си.

 

Поетически способности, думи, използвани като неповторим детайл, доброволно пропускане на данни, способност за синтез, фалшива тенденция към сдържаност, да даваш видима форма на невидимото време.

 

Просто един възможен глас в една възможна ситуация: никога не забравяй разликата, която има между това, което някой вярва, че прави, и онова, което действително прави, че успехът и провалът са двама самозванци.

 

 

Из Класово съзнание (2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 07. юли 2018 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]