Костас Монтис

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

ЗЪБИТЕ І

 

Костас Монтис

 

Превод от гръцки: Яна Букова

 

 

Ако не друго,
поне да ни бяха спестени в речта
- щеше да има различна история човешката реч.
Ако не друго,
поне да ни бяха спестени в усмивката
- щеше да има различна история човешката усмивка.
Как да говори някой
в тяхно присъствие,
как да говори някой
за любов и подобни в тяхно присъствие,
как е възможно да се съвмести присъствието им
дори и с най-обикновените ни думи,
какво недомислие
да ги поставят тук,
какво недомислие
да ги поставят тук така открито.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 11. юли 2012 г.
Публикация в кн. "Кого живея?", Костас Монтис, пр. Яна Букова, Изд. "Стигмати", С., 2012 г. (второ издание).

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]