Костас Монтис

поезия

Литературен клуб - 20 години! | азбучен каталог | преводна художествена литература

 

ИЗ "КОГО ЖИВЕЯ?"

 

Костас Монтис

 

Превод от гръцки: Яна Букова

 

 

Корица на книгата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костас Монтис. "Кого живея?". Превод от гръцки: Яна Букова. Издателство "Стигмати", С., 2012 г. Второ издание.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г1998-2018 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]