Костас Монтис

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

ГРЪБНАКЪТ

 

Костас Монтис

 

Превод от гръцки: Яна Букова

 

 

Ако знаеше Бог, че толкова ще го превиваме,
ако знаеше, че ще го превиваме най-вече, когато не трябва,
вероятно би размислил.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 11. юли 2012 г.
Публикация в кн. "Кого живея?", Костас Монтис, пр. Яна Букова, Изд. "Стигмати", С., 2012 г. (второ издание).

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]