Чарлз Симик

поезия

Литературен клуб | азбучен каталог | страницата на автора

 

 

Брадва

 

Чарлз Симик

 

Превод от английски: Христина Керанова

 

 

Който размахва брадва
знае, че тялото човешко
пак ще се покрие с козина.
Вонята на кръв и блато
ще заеме старото си, вечно място.
Зимите ще прекарват
в сън като мечките.
Кожата по гърдите на жените им
ще загрубява.
Kойто не си oтгледа зъби, няма да оцелее.
Който не може да вие,
няма да намери глутницата си...

 

Тези мрачни предсказания бяха събрани
без мое знание, от тялото ми,
което разбира историческите вероятности
без самото то, в същността си, да има бъдеще.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 11. октомври 2021 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]