Чарлз Симик

поезия

Литературен клуб | азбучен каталог | страницата на автора

 

 

Да разглобиш тишината

 

Чарлз Симик

 

Превод от английски: Христина Керанова

 

 

Свали първо ушите,
внимателно, да не прелеят.
С пронизително изсвирване разрежи корема й.
Ако в него има пепел, затвори очи
и издухай пепелта в посока на вятъра.
Ако има вода, тиха вода,
донеси корена на цвете, което не е пило месец.

 

Когато стигнеш костите,
но нямаш куче,
нито чамов ковчег,
нито теглена от волове каруца, за да тракат в нея,
пъхни ги бързо под кожата си.
Щом прегърбиш рамене
ще чувстваш как се блъскат в твоите.

 

Сега е тъмно като в рог.
Бавно и търпеливо
потърси сърцето й. Ще се наложи
да пропълзиш дълбоко в празния небосвод,
за да го чуеш да бие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 11. октомври 2021 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]