Константинос Кавафис

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

 

Скрито

 

Константинос Кавафис

 

Превод от новогръцки: Стефан Гечев

 

 

По думите и по делата ми
да се не мъчат да открият кой съм бил.
Имаше пречка, тя преобразяваше
делата ми и начина ми на живот.
Имаше пречка, тя ме спираше,
когато исках да говоря.
По незабележителните ми дела,
по най-прикритите писания -
единствено по тях ще ме усетят.

 

Но може би не заслужава да се полагат
толкова грижи и усилия, за да ме разберат.
В някакво бъдещо по-съвършено общество
друг някой, като мен създаден,
бездруго ще се появи и в свобода ще действа.

 

 

1900-1911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 03. юли 2005 г.
Публикация в сб. „Избрани стихотворения“, Константинос Кавафис, Изд. „Христо Ботев“, С., 1995 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]