Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

ЗИМНО УТРО

 

Елисавета Багряна

 

 

   Виж Витоша през тази сутрин декемврийска,
   обвита в сняг, като емайл заблестяла.
   От първите ни дни сродена с нас и близка,
   днес ослепителна и недостъпно-бяла.

    

   Една неизразимо топла и дълбока
   вълна в сърцето ми прелива бреговете.
   Една безкрайна благодарност мъдроока -
   като над планината слънцето - засвети.

    

   Додето виждам тези върхове, небето,
   света и слънцето, додето по земята
   се вие моят път - и в тоя път додето
   си с мене ти - не искам друго от съдбата.

    

   Не искам... И не питам колко дълго още
   ще ме обвива в пух - като след буря птичка.
   Но днес благодаря за всички дни и нощи,
   за зло и за добро, за всякога, за всичко.

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2002 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]