Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

МОСТ

 

Елисавета Багряна

 

 

   Към миналото всичките мостове
   се сринаха - и няма път назад.
   Небето висне над света оловено
   и пламъци поглъщат град след град.

    

   Земята се разтърсва чак до дъно
   и пропастта раззинала расте,
   и бурята, която се разгъна,
   ще грабне може би и мен, и теб.

    

   И хиляди, и хиляди обречени
   вървят напред с белязани чела.
   Каква редица тъмна, безконечна
   и път, застлан с пронизани тела...

    

   На края там на този път разплавен,
   над хаоса на днешните води -
   по-гибелни от жупел и от лава -
   към бъдещето моста се гради.

    

   В основите гигантски са вградени
   о, хиляди и хиляди души -
   за да се вдигне той над сътресенията
   и стъпи там отвъд неразрушим.

    

   Че сринати са старите мостове,
   назад към миналото няма път.
   По нови пътища редици нови
   за нови дни ще пеят и вървят.

    

   1943

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2002 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]