Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

ШЕПА СНЯГ

 

Елисавета Багряна

 

 

   В пръстите ми трепка телеграмата.
   Мъртъв...
   Мъртъв?
   Вече пети ден?
   И в душата ти приключи драмата
   с тоз финал, внезапно разрешен?

    

   Глухо над екватора и тропика
   е летяла тази черна вест
   и през Атлантика
   и Европа
   на ръцете ми тя кацна днес.

    

   Радиото казва -
   по площадите,
   в жегата - на сянка петдесет, -
   там от слънчев удар хора падали.
   Не усещаш ти
   ни пек,
   ни лед.

    

   А у нас е двадесет под нулата
   и вали чудесен сипкав сняг.
   Помниш ли как вечерта под кулата
   ти разказвах за Бояна пак?

    

   Три дни и три нощи как затворена
   в преспите и бурята сама,
   мислех си, че къщата отгоре ми
   срутва се в среднощната тъма.

    

   Промълви ти
   смътно доловимото:
   - Как за шепа сняг съм закопнял...
   А да бъдех с тебе,
   там,
   сред зимата -
   половината живот бих дал...

    

   Аз се пошегувах:
   - Обещавам ти -
   ако тук долитна втори път -
   в термоса,
   от Витоша доставена,
   шепа сняг за теб ще е дарът.

    

   А сега навек те е притиснала
   жегата на чужд,
   побащим бряг.
   И над теб аз хвърлям само мислено
   обещаната ти
   шепа сняг.

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2002 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]