Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

ОБЛАК

 

Елисавета Багряна

 

 

   Ти, слънце, не според сезона жарко,
   и ти, мой път, под него
   успоредно устремен...
   Вървях, за утре мислех
   и назад не гледах. Но внезапно
   огромен черен облак
   откъм върха нахлу
   и с паст раззината на звяр митичен
   подгони слънцето и мен.

    

   Нали аз ходя по земята, кривнах
   в пътека пряка и затичах
   за подслон.
   А слънцето не можеше
   от пътя си небесен да се отклони
   и него облакът настигна скоро
   в размътения небосклон,
   обгърна го, погълна го,
   смрачи се на земята.

    

   Тогава спусна се над мене вятър
   с необуздани пристъпи
   и давещ прах,
   дъжд ливна из ведро,
   зашиба ме градушка с ледни камъни...
   Едва до прага къщен се добрах,
   почти без дъх,
   прогизнала и зъзнеща,
   обрулена като лоза след смерч.

    

   А подир малко блясна в облаците
   врязан лъч
   и синна се небето,
   и слънцето отново в пътя си засвети,
   като че нищо не било -
   неуязвимо, чисто,
   с еднакво грееща лъчистност
   - над добро
   и зло.

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2002 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]