Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | публикуване | страницата на авторката

 

КОНТРАПУНКТ

 

Елисавета Багряна

 

 

   Когато съм нещастна, тъжна, болна,
   ти не бъди при мене.
   Годините, животът ме научиха -
   привикнах
   да понасям мъката сама.
   Като ранен звяр,
   който в своето леговище
   се скрива,
   за да лиже раните си сам,
   затварям се и аз
   сред своите стени
   и включвам
   всичките си жизнени огньове.

    

   Тогава,
   задълбалата в кръвта отрова,
   възпреният от устните ми стон
   и от очите ми некапналите сълзи,
   в сърцето претопени,
   стават бистри капки
   и се заронват в думи неизречени,
   отправени към тебе.

    

   Заслушай се, ще ги дочуеш -
   където и да си.
   Ала когато съм нещастна, тъжна, болна,
   ти не бъди при мене.

    

   Не искам да прехвърлям
   свой товар на тебе.
   Не искам спусналата се над мене сянка
   да падне и на твоето чело.
   Не искам моята угаснала усмивка
   да загаси изгрялата под твоите клепачи.
   Не искам
   моите стени и тебе да потискат.
   Не искам.

    

   Привикнах да понасям мъката сама.
   Но тежко ми е
   да понасям красотата
   и радостта
   без тебе.
   В такива мигове бъди при мене,
   за да прелея радостта от моето
   на твоето сърце,
   и красотата,
   като кладенци изпълнила
   зениците ми -
   да видя отразена в твоите,
   и песента, от моята уста изхвръкнала -
   на твоята да кацне.

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2002 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]