Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

ЗИМНИ ВЕЧЕРИ

 

Елисавета Багряна

 

 

     О, как те слушахме ний зяпнали, когато
                                 в детството ни
             разказваше за „Изложението“, мамо!
   В дълбоко заснежените тогава вечери софийски,
               скупчени край кахлената печка,
             забравяхме немирствата, игрите,
                           и зимата голяма,
                            и виещата буря.

    

     На лампата петролна в лунния светлик,
                   синеещ меко в абажура,
   разкриваше ни фантастична панорама ти
                и водеше ни по невидима пътечка
                  към някакъв свят непознат,
                                    неподозиран,
                                     многобагрен,
                                       многолик.

    

            Потрепвахме и ахкахме ний поразени,
   а ти разказваше в далечното видение унесена,
              и всичко в детските ни алчущи очи
                 прерастваше стократно по-чудесно,
                стократно по-примамливо.
                  И разказа ти и сега звучи
                           в слуха ми, мамо,
                                 жив и песенен.

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2002 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]