Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | публикуване | страницата на авторката

 

МЕЖДУ ЕСЕНТА И ЗИМАТА

 

Елисавета Багряна

 

 

          Бе срещата ни есенна
         необходима, неизбежна
                 за теб и мен -
                  за двама ни.
     Премного бяхме патили
      годините изминати -
      и блъскани, и шибани
                  от камъни.

    

      Ала в душите ни пролуките
        излъчваха все още вяра
        и обичта в сърцата ни
                     бе жива още...
      И нека есента обрулва днес
     жълтеещите наши листи, -
   светлик, топлик у нас ще има
                  и в зимни нощи...

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2002 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]